Hotel Franz - magia pierwszej republiki w samym sercu Jesioników
Rezerwacja

+420 774 997 084


Všeobecné podmínky ubytování

Zákazníkem ubytovaným v zařízeních společnosti CS Magic Resorts a.s. jsou osoby starší 18 let, osoby mladší 15 let v doprovodu osoby starší 18 let a osoby ve věku 15 – 18 let se souhlasem svého zákonného zástupce.

Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi zákazníkem a ubytovatelem vzniká na základě objednávky (písemná objednávka, elektronická objednávka, telefonická objednávka, SMS objednávka). Na základě této objednávky rezervuje ubytovatel objednaný termín po dobu 10 pracovních dnů do doby zaplacení zálohy dle dohody . Uhrazením zálohy potvrzuje zákazník, že se seznámil s ubytovacími a platebními podmínkami našeho zařízení a je mu rezervováno ubytování, které si objednal, až do doby nástupu. Bez uhrazení zálohy není možné objednávku akceptovat a po 10 pracovních dnech je zrušena.

Ceny

Ceny služeb stravování, ubytování a doplňkových služeb jsou v ceníku na web stránkách penzionu. Úhrada ceny pobytu je hrazena dle dohody obou stran do 10 dnů po objednání pobytu .

Stornovací podmínky

Zákazník má právo kdykoliv před započetím pobytu bez oznámení důvodu odstoupit od smlouvy, odstoupení je možné výhradně písemnou, nebo elektronickou formou, zákazník je ale povinen zaplatit stornopoplatky a náklady spojené s vyřízením zrušení rezervace. :
Storno poplatky činí:

  • zrušení pobytu 30 a více dnů před nástupem / 10% z ceny pobytu
  • zrušení pobytu 19 – 29 dnů před nástupem / 75% z ceny pobytu
  • zrušení pobytu 0 – 18 dnů před nástupem / 100% z ceny pobytu

V případě předčasného ukončení pobytu zákazníka bez zavinění ze strany ubytovatele, nevzniká ubytovateli povinnost vracet zbývající část ze zaplacené částky.
Přejeme Vám příjemný pobyt v našich zařízeních.